http://sriphen.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

 ข่าวสาร

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

ติดต่อเรา

ประวัติความเป็นมาในอดีต

ดูรายชื่อหรือค้นหาชื่อ

หนังสือเล่าให้ลูกฟัง

ประวัติบรรพบุรุษ

ข่าวจากผู้จัดทำ

ปฎิทิน

« December 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ครอบครัวศรีเพ็ญจังหวัดตรัง

ดูรายชื่อทายาทพระยาศรีสหเทพฯ ต้นสกุลศรีเพ็ญ

นัดพบปะสังสรรค์และร่วมทำบุญในวงศาคณาญาติทุกปี
ณ บ้านนายพัฒน์ ศรีเพ็ญ บ้านหนองยายฝ้าย ม. 3 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ข้อมูลจากคุณศิกรินทร์   ศรีเพ็ญ ( วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2553 )
ทวดมีพี่น้อง 4 คน   ( ไม่ทราบชื่อ ปู่ทวด ย่าทวด ) ดังนี้

1.  นายขาว   ไม่ทราบชื่อภรรยา มีบุตร   5 คน

-         นางสั้น   สมรสกับ ผู้ใหญ่ยอด   ศรีเพ็ญ

-          นางสี   ศรีเพ็ญ

-          นายคง( เตี้ย )   ศรีเพ็ญ

-          นายแก้ว   นางแหลม   ศรีเพ็ญ

-          นายรื่น( หยด )   นางจันทร์   ศรีเพ็ญ

2.   นายด้วน   นางพริก   ศรีเพ็ญ    มีบุตร 4 คน

-         นายผิน   นางจับ   ศรีเพ็ญ

-          นางเปื้อน   นายกวน   สันดานดี

-          นายบิน   นางพริ้ม   ศรีเพ็ญ

-          นายทอง   ศรีเพ็ญ

3.  นายแป้น   นางปาน ( ศรีเทพ )   ศรีเพ็ญ   มีบุตร 5 คน

-         นางซับ   นายหว้า   ห่วงจริง

-          นายแก้ว   นางพริ้ง   ศรีเพ็ญ

-          นางปุ้ย   ศรีเพ็ญ

-          นายน่าน   นางมุ่ย   ศรีเพ็ญ
           มีบุตร 6 คน หญิง 5 คน ชาย 1 คน ชื่อ ทวน ศรีเพ็ญ ( บุตรชื่อ สมฤดี ศรีเพ็ญ )

-          นางขวด   นายผอม   คีรีรักษ์

4.  นายเอียด   นางคลิ้ง   ศรีเพ็ญ    มีบุตร 1 คน

-   นายเขียว   นางอิ้ม   ศรีเพ็ญ

******************

1.   นายขาว   ศรีเพ็ญ ไม่ทราบชื่อภรรยา   มีบุตร 5 คน

-     นางสั้น   ผู้ใหญ่ผอด   มณีคช   มีบุตร 6 คน

-   นางสี   ไม่ทราบชื่อคู่สมรส   ไม่มีบุตร

-   นายคง ( เตี้ย )     ศรีเพ็ญ   มีบุตร   3 คน

นางเปี่ยม   นายเจิม   บุญช่วย    มีบุตร 2 คน

นางมุ่ย   นางจัด   มีศรี   มีบุตร 6 คน

นายคล้อย   นางหวน   ศรีเพ็ญ   มีบุตร 5 คน

* นางจบ   นายบุญฤทธิ์   ปานยัง

* นายแคล้ว   ศรีเพ็ญ

* นางเคลื่อม   นายวร    สามสี

* นางคลาด     นายประสิทธ์    สมทิพย์

* นายสมคิด    นางละออง     ศรีเพ็ญ

-   นายแก้ว   นางแหลม   ศรีเพ็ญ   มีบุตร 2 คน

นายเนื่อง   นางเรียง    ศรีเพ็ญ    มีบุตร 5 คน

* นายคล่อง   นางณี    ศรีเพ็ญ

* นางเอื้อน ศรีเพ็ญ

* นางเอี้ยน   นายบดี    หมื่นละม้าย

* นายกัมพล   นางเจี้ยม   ศรีเพ็ญ

* นายธนศักดิ์   นางศรสวรรค์   ศรีเพ็ญ

นายเชือน   นางลาย ศรีเพ็ญ   มีบุตร 6   คน

* นางเปื้อน   นายวินัย    มะนะโส

* นายวศะพิชญ   ศรีเพ็ญ

* นายสมเชื้อ   นายอำนวย   ศรีเพ็ญ

* นายกุศล   นางบุญธรรม    ศรีเพ็ญ

* นายพิเชษฐ์   นางแม้ม   ศรีเพ็ญ

* นางกัลญานี   นายแมว    สีไพฑูรย์

-     นายรื่น ( หยด )   นางจันทร์   ศรีเพ็ญ    มีบุตร 3 คน

นายดับ   นางเอื้อน    ศรีเพ็ญ    มีบุตร 4 คน

* นางจบ   นายเคลื่อน    เพชรทิพ

* นางใจ   นายคลาย    ชัยเดช

* นายอำนวย   นางอารี    ศรีเพ็ญ

* นายจรูญ    ศรีเพ็ญ

นายเจิม   นางเกื้อ    ศรีเพ็ญ    มีบุตร   8 คน

* นายสุทัศน์   นางอำนวย    ศรีเพ็ญ

นายวีระชัย ศรีเพ็ญ

* นายบุญเรียง   ผู้ใหญ่ลาภ    ชูเมือง

* นายบุญยอง   นายขุย    เหมนแก้ว

* นายสิทธิพงษ์   นางวรรณา    ศรีเพ็ญ

* นายสหวน    ศรีเพ็ญ

* นายสงบ   นางสุจิรา    ศรีเพ็ญ

* นางจี   นายวิรัตน์    เซี้ยมกั้ง

* ดต.ถนอมศักดิ์   นางดา    ศรีเพ็ญ

นางเคียง   นายเจิม    วรรณบวร มีบุตร 8 คน

2.   นายด้วน   นางพริก    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 4 คน

-   นายผิน   นางจับ    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 3 คน

นายเหวียน    ศรีเพ็ญ   ( ไม่มีบุตร )

นางหวน   นายเอื้อน    รักสิทธิ์ มีบุตร 4 คน

นางจบ   นายรุ่น    คงแก้ว   มีบุตร 2 คน

-   นางเปื้อน   นายกวน    สันดานดี   มีบุตร 4 คน

-   นายขิน   นางพริ้ม    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 3 คน

-   นายทอง    ศรีเพ็ญ   ( ไม่มีบุตร )

  3.   นายแป้น   นางปาน   ( ศรีเทพ )    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 5 คน

-    นางซัย   นายหว้า    ห่วงจริง    มีบุตร 8 คน

-    นายแก้ว   นางพริ้ง    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 9 คน

นายเวียน   นางเริ่ม    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 2 คน

* นางเรียง   นายสวัสดิ์    ผลกล่ำ
* นายไว   ศรีเพ็ญ

นายบุญ   นางผ้วน   ศรีเพ็ญ มีบุตร 9 คน

* นางระเบียบ   นายคำนึง    ปรีชา

* นางสบาย   นายอุดม    สายทองแท้

* นางระบบ   นายหย่อม    คำศรี

* นางจิ้ม   ศรีเพ็ญ

* นายสุบิน    ศรีเพ็ญ

* นางปุ้ย   นายจรัส    ผุดภักดี

* นางนุชรีย์   นายมนตรี    ปรางทอง

* นายด้วง ศรีเพ็ญ

* นางนิดหน่อย   ศรีเพ็ญ

นายนัด   นางเคลื่อน    ศรีเพ็ญ มีบุตร 11 คน

* นางคล้อย   นายเอียด    อ่อนรู้ที่

* นายพินิจ   นางสมบัตร    ศรีเพ็ญ มีบุตร 7 คน

1 นายชำณาญ 2 นางมณี 3 นายสนาน 4 นางวรรณา 5 นางสุจินดา 6 นายสุริยา 7  นายปรีชา ศรีเพ็ญ

* นายมนูญ   นางประดับ    ศรีเพ็ญ

* นายอนันต์   นางฉิ้ง    ศรีเพ็ญ

* นายอำนวย   นางคุ้ม   ศรีเพ็ญ

* นายทะนง    นางอำภา   ศรีเพ็ญ

* นางวินัย   นายสมโชค       ถิ่นทอง

* นางคำนึง    ศรีเพ็ญ

* นายนรินทร์   นางจันทร์ทิพย์   ศรีเพ็ญ

* นายณรงค์   นางสำรวย    ศรีเพ็ญ

* นางวิมล   นายอาวรณ์   ศรีภิรมย์มิตร

นางอบ   นายดับ      เพ็ญศรี มีบุตร 6 คน

นางเอือบ   นายไล   เมฆศรี   มีบุตร 5 คน

นายเชือบ   นายสง    สุขศรีเพ็ง มีบุตร 7 คน

นายกระจ่าง   นางลาภ    ศรีเพ็ญ

* นางราศี   นายสมยศ    สุขศรีเพ็ง

* นายธรรมนูญ   นางพจนีย์    ศรีเพ็ญ

* นางสาวจินดา   ศรีเพ็ญ

นางเหียม   นายไสว    ไชยแก้ว มีบุตร 2 คน

นางเรียม   นายใจ    ยอดนาคี   มีบุตร 3 คน

-     นางปุ้ย    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 5 คน

-     นายน่าน   นางมุ่ย( วรรณแสงทอง)   ศรีเพ็ญ มีบุตร 9 คน

นายเพชร    ศรีเพ็ญ
นายพัฒน์   นางเซี้ยน    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 8 คน

* นางเพียร   นายเชียร   ไชยนาเคน มีบุตร 3 คน

* นายประพาส   นางเอื้อน   ศรีเพ็ญ มีบุตร 2 คน

นางดรุณี   ศรีเพ็ญ   
นายกิตติพงษ์   ศรีเพ็ญ

* นายพล   นางชาลี   ศรีเพ็ญ มีบุตร 3 คน

นายรัชพงศ์   ศรีเพ็ญ   
นาวสาวรัชนีวรรณ ศรีเพ็ญ   
นายวีระศักดิ์    ศรีเพ็ญ

* นางยุภา   นายเวียง   มีจิตร   มีบุตร 2 คน
* นางอำพัน   นายวีระ    เพ็ชรสุทธ์     มีบุตร 1 คน
* นายพิภพ   นางวิไลวรรณ์    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 3 คน
* นางอภิญญา   นายลี้   ถกแง่น    มีบุตร 2 คน
* นางสาวลัดดา    ศรีเพ็ญ

นางสาวเปลียว    ศรีเพ็ญ
นางปลิว   นายล้วน    เกลาเกลี้ยง   มีบุตร 6 คน
นายสงวน   นางจำนง ( ย่องตี๋ ) ศรีเพ็ญ    มีบุตร 5 คน

* นางดารณี   จ.ส.อ.อำนาจ     ศรีของ
* นายศิกรินทร์   นางภรณ์วิรินทร์ ( อ่อนชื่นจิตร ) ศรีเพ็ญ

นางสาวณัฐณิชา   ศรีเพ็ญ
นายทักวิวรรธน์   ศรีเพ็ญ
ด.ช.ศิรวิชญ์   ศรีเพ็ญ

* นางปัทมาภรณ์   นายสุวิทย์    จันทร์ชาตรี
* นางศศิธร   นายบัญชา    เกตุประกอบ   มีบุตร 2 คน
* นายยุทธภัณฑ์   นางสุณีย์ ( คาทอง )    ศรีเพ็ญ

ด.ช.กิตติภูมิ    ศรีเพ็ญ

นายทวน   นางจิตร    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 7 คน

* นายสุธรรม   นางอำไพ    ศรีเพ็ญ

นายอดิศร   นางจิราวรรณ์    ศรีเพ็ญ
นางจันทร์ทิพย์   นายอภิชาต    ฉุ้นย่อง
นายอดิศักดิ์    ศรีเพ็ญ

* นางสมใจ    ศรีเพ็ญ
* นางจินตนา   นายเสวก    จินเจือ
* นางอารีรัตน์   นายสมปอง    การดี
* นางสมฤดี   นายสุโรจน์    รุ่งรัตน์ธวัชชัย
* นางเพ็ญศรี   นายเอกชัย    ขวัญช่วย
* นายทวีวัฒน์    ศรีเพ็ญ


นายนิคม   นางละมุล    ศรีเพ็ญ   มีบุตร 2 คน

* นางสาวกิตติยา   นายวีรยุทธ    ศรีเพ็ญ

นายสมทบ   นางจัด    ศรีเพ็ญ

* นางวรรดี   นายยูโซบ    เจ๊ะโซ๊ะ
* นายจักรพงศ์    นางสาคร    ศรีเพ็ญ

ด.ช.ภูตะวัน    ศรีเพ็ญ

* นางทัศนดาว   สอ.สุเนตย์    อ่อนเกลี้ยง

นางเขียว   นายคล่อง ( อูด )   เรือชัย

-  นางขวด   นายผอม    คีรีรักษ์    มีบุตร 6 คน

4.   นายเอียด   นางคลิ้ง    ศรีเพ็ญ    มีบุตร 1 คน
-   นายเขียว   นางอิ้ม    ศรีเพ็ญ    มีบุตร 2 คน

นางเคลื่อม   นายถี   คิดถูก    มีบุตร 11 คน
นายคล่อง    ศรีเพ็ญ

ข้อมูลชื่อเจ้าภาพงานฌาปนกิจศพ นายสิทธิพงษ์ ( ทวน ) ศรีเพ็ญ อายุ 59 ปี
ณ วัดคีรีวิหาร วันที่ 17 กันยายน 2558

นาง เคียง วรรณบวร นางสุรัตน์ ศรีเพ็ญ นายพงศ์ศิษฏ์ – นาง กุสุมา ศรีเพ็ญ น.ส.ธนัลภร ศรีเพ็ญ นายสุทัศน์ – นางอำนวย ศรีเพ็ญ นาย วีระชัย ศรีเพ็ญ นางฤทัยรัตน์ – นายเอกพงศ์ ชูช่วย นายณัฐวุฒิ – นางฝน ศรีเพ็ญ นางวรรณนิสา – นายสุทธิชัย หมื่นละม้าย นายกิติพงษ์ ศรีเพ็ญ นางบุญเรียง – ผู้ใหญ่ลาภ ชูเมือง นายณรงฤทธิ์ – นางสุดารัตน์ ชูเมือง นางบุญยอง – นายสุวรรณ เหมนแก้ว นายเอกชัย – นางฉันทิสา เหมนแก้ว นางวิภาดา – นายฤทธิชัย ฤทธาพล นายเอกพงศ์ เหมนแก้ว นายสงวน ศรีเพ็ญ นายธีรพล ศรีเพ็ญ น.ส.ศิรินาถ ศรีเพ็ญ
นายสงบ – นางสุจิรา ศรีเพ็ญ

 

 ***********************

[ ข้อความแสดงความเห็น ที่ท่านได้อ่านในเว็บบอร์ด เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง  และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ไม่เป็นจริง หรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งลบที่ อีเมลข้างล่างนี้ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ]

manus.sripen@gmail.com  หรือ  leaksomsili@yahoo.com

 

 

ความคิดเห็น

 1. 1
  นางสาวเฉลิมศรี
  นางสาวเฉลิมศรี s-see-4@hotmail.com 01/10/2010 15:43

  ยินดีด้วยเราเป็นญาติกัน

 2. 2
  วรรณะ วรรณแสงทอง
  พบญาติแล้ว ดีใจครับ
 3. 3
  kit
  kit 25/01/2011 07:01
  มีชื่อเค้าด้วย ฮิ..ฮิ
 4. 4
  วีระชัย ศรีเพ็ญ
  วีระชัย ศรีเพ็ญ weerachai_7640@hotmail.com 09/10/2011 09:55
  อยู่เชียงใหม่ครับ บ้านเกิดอยู่ตรังครับ
 5. 5
  วีระชัย ศรีเพ็ญ
  วีระชัย ศรีเพ็ญ weerachai_7640@hotmail.com 09/10/2011 09:58
  อยู่เชียงใหม่ครับ บ้านเกิดอยู่ตรังครับ
 6. 6
  05/12/2011 01:52
  ดีมากเลย จะได้รู้ประวัติ สุดยอด
 7. 7
  Narattawan
  Narattawan chalaiwan@yahoo.com 07/03/2014 09:39

  ตระกลูศรีเพ็ญมีการสร้างวัดที่่ไหนไว้หรือเปล่าคะ


  ที่ใช้ชื่อวัดพระขุนศรีเพ็ญ

 8. 8
  ณัฐพล ศรีเพ็ญ
  ณัฐพล ศรีเพ็ญ natthaphonsystem@gmail.com 16/07/2020 20:19

  ผมณัฐพล ศรีเพ็ญ เป็นบุตร นาย ประเชิญ ศรีเพ็ญ มีน้องชาย อาทิตย์ ศรีเพ็ญ และมีบุตรชาย ธนภัทร ศรีเพ็ญ


  ปู่เป็นคนตรัง พ่ออยู่เพชรบุรี  

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าหลัก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view